דפים - חזון
כניסה
 

 ללא כותרת

 
   

חזון  מערכת  החינוך

חברה משכילה, מצליחה, המחנכת לערכים דרוזים ואוניברסאליים,

הדואגת לכלל תושביה ופועלת בראייה מערכתית תוך שיתוף פעולה בין

הגורמים המקצועיים השונים.

 

 

 מטרות מערכת החינוך

  • העלאת רמת ההשכלה בכל מוסדות החינוךבישוב. 
  • מתן מענה לאנשי הקהילה ולתלמידי מוסדות החינוך בתחום הלימודי,    חינוכי ,ערכי  בהתאם לפוטנציאל הגלום בהם
  • בניית רצף פדגוגי ושיתוף פעולה בין כלל מערכות החינוך  ביישוב.
  • בוגרי מערכת החינוך בעלי ערכים מקומיים ואוניברסאליים  מחוברים לשורשים  ובעלי תחושת שייכות.  
  •  בוגר המערכת יהיה אזרח אכפתי משכיל ובעל מסוגלות להצלחה בחברה משתנה.

 

 

           רציונאל מערכת החינוך

  • לשבור את הקיפאון וחוסר הנכונות בקרב הנוער הנורמטיבי להשתתף בפעילות חיובית ערכית
  • הטמעת החינוך לזהות הדרוזית ולערכים הדרוזיים בקרב בני הנוער ומתן כלים שיעזרו לו לתפקד  ולדעת את מקומו בחברה ובעולם הגלובלי.
  • לפעול למען הרחקת הנוער מתופעות אנטי – חברתיות ומסוכנות כמו: עבריינות וונדליזם, אלכוהול וסמים ,זנות ועוד .