דפים - דבר המנהל-كلمة المدير
נווט למעלה
                                                                                                   
 
 
   דבר מנהל בית הספר
בית ספרנו הינו בית הספר היסודי התקשורתי היחידי בישוב העוסק בתקשורת בצורה מעמיקה, מסודרת ועל פי תוכנית
למודים שעל פיה כל התלמידים לומדים תקשורת עיונית ומעשית כמו צילומי סטילס ווידאו, הפקת ועריכת סרטים, 
עיתון אלקטרוני ועוד..בבית הספר מוקמת תחנת שידור רדיו בית ספרי בית הספר עובד בתיאום עם רדיו חיפה  שמדריך את המורים ואת התלמידים
ביה"ס ברמה מאד גבוהה, הישגיו מעל הממוצע הארצי באחוזים גבוהים בכל המקצועות, תוצאות החומש והמיצב הן העדות הכנה והאמתית להצלחתו 
ביה"ס הוא מבתי הספר הראשונים שזכו בפרס החינוך הארצי הנימוקים לזכייה היו:
·       הישגים גבוהים מאד בתוצאות המיצ"ב : ביה"ס מוביל בהישגים שלו בכל מחוז חיפה יהודים ערבים ודרוזים   והתוצאות מעל לממוצע הארצי באחוזים גבוהים.
 
·       הפעלת פרויקטים רבים ומגוונים לצמצום פערים למניעת נשירה ולקידום הישגי התלמידים, ועל חינוך חברתי ערכי המבוסס על ערכי דמוקרטיה, שוויון וסובלנות, בצד כבוד לזהות ולמורשת הדרוזית.
 
·       על טיפוח שתוף פעולה ומעורבות ראויים לציון בין בית הספר בין ההורים ובין הקהילה, על גיבוש צוות חינוכי משתלם מסור ואכפתי בעל הזדהות גבוהה עם בית הספר, ועל טיפוח תחושת שייכות לבית הספר המתבטאת בשיעור היעדרות נמוך של המורים והתלמידים.
 
·       על טיפוח מועצת תלמידים פעילה שותפה ואחראית, על השקעה ראויה לציון בהפעלת תוכניות למניעת אלימות ועל אקלים תומך ומעודד נתינה ,התנדבות  ונאמנות למדינה, לערכיה ולהשתלבות בחייה.
 
 
 
 
 
 
עיקרי הפילוסופיה החינוכית של בית הספר
·       חיזוק וטיפוח הקשר בין בית הספר ובין ההורים
·       הדגשת המורשת והזהות הדרוזית
·       הדגשת הערכים הדמוקרטיים וערכים של שוויון וכבוד הדדי
      ·       הדגשת הערכים שנקבעו לכל שכבת גיל על פי תוכנית ערכים בית ספרית                ·       טיפוח זהות התלמיד כאזרח נאמן במדינה דמוקרטית
·       טיפוח ההבעה בכל השפות
 ·       מתן מענה לכל התלמידים
בבית הספר פרויקטים רבים כמו
 
תקשורת , חומש, סחלב , צילום , אומנות, מוסיקה, יזמים צעירים, מוסיקה בתנועה,ציור, השף הצעיר,זומבא, חשיבה מתימטית, שער שוויון , ליטוף חיות  חינוך פיננסי, נתיב האור ועוד...
  
 
קדימויות ביה"ס השנה
·    למידה משמעותית  
 מצוינות וצמצום פערים ערבית וחשבון
·      העמקת החינוך לערכים 
·       אקלים חינוכי מיטבי 
       ·       תקשורת ותקשוב
 
ביה"ס זכה בפרסים יוקרתיים שונים כמו
·       פרס החינוך הארצי
 
 
 
·       פרס ומקום ראשון ארצי בהצטיינות  בפרויקט יזמים צעירים.
·       מקום ראשון ובהצטיינות בעבודות  חקר במדעים
         ·       פרס ראשון בתחרויות ספורט מחוזיות .
חדש בביה"ס
            בית ספרנו מתחדש ובכל שנה מוכנסים פרויקטים חדשים שמשפיעים חיובית על התלמידים :
    למידה משמעותית על ידי גוון שיטות ההוראה 
       ·       דגש על ההבעה בע"פ בכל השפות
      ·       שעות שהיה ופרטני – ניצול השעות בצורה יותר אפקטיבית
      ·       השתלמויות מורים לפי צרכי ביה"ס
חיזוק הערכים 
קשר עם הקהילה באמצעות סיסמה לכל תלמיד 
      ·      
 
הכנסת החידושים מרענן את קהילת בית הספר מעלה את המוטיבציה ועוזר לתלמידים ללמוד באוירה חינוכית נוחה יעילה וטבה
.
סיסמא לכל תלמיד הוא פרויקט ענק שבו כל המורים מקבלים הדרכה צמודה להפעלת אתר ביה"ס, אתרי הכיתות
ואתרי המקצועות.התלמידים קיבלו סיסמאות אישיות באמצעותן יוכלו להיכנס לאתר ולהיות מעודכנים לגבי עבודות
 הבית וכל מה שקשור בכתתם ובבית ספרם.
 
                                                                         בכבוד רב,
                                                                                    סאלח קדור
                                                                                             מנהל ביה"ס
         
 
 
 
                  סאלח קדור.jpg