home-page
נווט למעלה
 

 משלנו

 
יום חמישי 1/9/2016 תיפתח שנת הלימודים  הבאה עלינו לטובה..
עמלנו יחדיו בחודש האחרון בסנרגיה ובשותפות כדי להכין את ביה"ס מבחינה חינוכית ופדגוגית. הערכתי לסגל החינוכי,רכזים וחונכים על יצירת הקשר עם כלל התלמידים משכבות ח,ט.. על הקבלה הנפלאה של התלמידים החדשים משכבה ז..